Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2017

8877 b38f 500

August 17 2017

bleufi
Wyszłabym teraz i zapaliła. I gdzieś wyjechała. I może nie wróciła.
Reposted fromafterthat afterthat viajethra jethra

July 21 2017

6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viaapanas apanas
bleufi
8591 e9f5
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaoll oll
bleufi
4983 5ed2 500
SZIMPLA, BUDAPEST 2017

July 08 2017

bleufi

July 05 2017

8514 209a
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin

June 03 2017

bleufi
Trafił swój na swego
i dobrze im tak.
No, dobrze im tak, niech się całują,
a przechodniom co do tego?

Trafił swój na swego,
nie obchodzi ich nikt.
Opierunek i wikt
zamienili na poezję u Dantego.

Wyłączyli telefon,
nie poznają znajomych,
tak się cieszą i cieszą,
jakby to był ich pomysł.

Trafił swój na swego,
i dobrze im tak,
i w grudniu śpiewa im ptak,
w oczach tańczy im świat.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

May 14 2017

bleufi
6183 bd73
Reposted fromcasanovared casanovared viaazazel azazel

May 09 2017

bleufi
2172 79a5 500
Reposted fromdooomiiin dooomiiin viaPokobiecemu Pokobiecemu

April 23 2017

bleufi
6664 272d
Reposted fromkortes kortes viaSzaszasza Szaszasza

April 02 2017

bleufi
3425 0146 500
Reposted fromkita kita viaou ou
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viaou ou
bleufi
 mogłabyś coś mi obiecać? to dla mnie bardzo ważne, przyrzeknij, ze się zgodzisz. posłuchaj...
nawet jeśli jutro dojdziemy do wniosku, ze jesteśmy z innych bajek i nasz związek nie ma sensu to chce się z Tobą spotykać na 24 godziny w pierwszy weekend każdego nieparzystego miesiąca. nawet jeśli ułożymy sobie życie, osobno. na 24 godziny bez żadnych zobowiązań i późniejszych konsekwencji. wyłączamy telefony i jesteśmy tylko my. może będziesz mi opowiadała o swoim księciu z bajki, zdolnych dzieciach. może będziemy uprawiać dziki sex w samochodzie, a może po prostu będziemy leżeć na podłodze, odpalać szlugi, pic wódkę z gwinta i trzymając się za ręce przeklinać to parszywe życie... nie patrz tak na mnie. cholera, wiem ze to chory układ. ale chce Cie mieć chociaż przez 144 godziny rocznie. obiecaj.
— pierwszy weekend nieparzystego miesiaca.
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viaselsey selsey

March 30 2017

bleufi
bleufi
„...Ty masz się nie łamać tak głupio i pamiętaj silnie wierzyć w siebie. Bez takiej wiary silnej i gorącej, to szkoda gadki. 
Ale i w innych musisz wierzyć. Nie zrażać się tylko przeciwnie wgryzać się w to wszystko, w robotę. No pewnie, że to nie łatwe dla Ciebie, ale dasz radę, jak tylko będziesz chciał. 
A , że ktoś Ci tam głupio przygada, bracie, to nie powód do tragedii. Ty wiesz ludzie są rozmaici. I tacy i tacy. Jeden zrozumie, nic nie powie, drugi będzie gadał, co mu ślina na język przyniesie. Czasami sami zapominają, jak brali od życia w tyłek. 
Nie przejmuj się tym. Masz swój cel i wal śmiało, na przekór, a na pewno dojdziesz...” Marek Hłasko
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
bleufi
Reposted fromtowo85 towo85 viaperesekere peresekere
bleufi
3652 77b3 500
THE DREAMERS (2003)
bleufi

Jeśli ktoś mnie spytałby o zdanie, to ideałem jest sytuacja, kiedy ona i on siedzą przed telewizorem oglądając jakiś serial, była już butelka wina i właśnie otwierana jest druga, a nagle on już lekko wcięty spogląda na nią i mówi: „Jesteś moim najlepszym przyjacielem.”  

— Pokolenie Ikea, o ideale związku
Reposted bygugu gugu

March 27 2017

bleufi
1006 c8f4
Reposted fromsnowlake snowlake viaifyouleave ifyouleave
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl