Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2019

bleufi
bleufi
9849 5b19
bleufi
8692 34c5
bleufi
1007 4424
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viairmelin irmelin

June 05 2019

bleufi
9611 4383 500
Reposted fromsoftboi softboi viamyszkaminnie myszkaminnie

May 27 2019

bleufi
Nie chcę już więcej kochać, cierpieć, czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Marek Hłasko
Reposted fromfonar fonar viaSilentForest SilentForest

May 16 2019

bleufi

W sumie nigdy nie zależało mi na przeżyciu scen z ckliwych komedii romantycznych. Poza jedną. Jest czasami taki moment. Jeden jedyny, kiedy widać kobietę wyzwoloną mimo, że świat jej się wali. Zawsze dążyłam do tego wizerunku.

W filmie jest to ukazane jako scena gdzie nasz bohater OGROMNYM ZRZĄDZENIEM LOSU ląduje pod oknem swojej niedoszłej dziewczyny. Obojętnie czy po rozstaniu czy po prostu jak się wszystko popieprzyło.

Jest noc, ona ma odsłonięte firanki i tańczy do swojego ulubionego kawałka. Tańczy tak jakby miało nie być jutra. Mimo, że jej świat się wali albo nie jest po jej myśli. To jest ten moment bezradności, kiedy człowiek walczy o ostatnie okruchy szczęścia najbardziej bezradnymi i irracjonalnymi zachowaniami. I wtedy zadaje sobie sprawę, że w sumie nie jest tak źle. Że ma siebie i to wystarczy.

Taki moment chciałabym przeżyć. Nie chodzi o sam moment tańca ale moment, kiedy ta osoba za którą uganiałam się tyle czasu widzi mnie w tym stanie nieważkości, chwytającą się ostatnich tchnień szczęścia i nadal trwa. Mimo wszystko.

- day 256

May 15 2019

bleufi
0020 438a 500
Reposted fromvaporous vaporous viablackheartgirl blackheartgirl

May 14 2019

bleufi
Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności, przypływa znikąd w środku dnia. (..)
W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.
— Magda Ryszko
Reposted frommalw malw viamyszkaminnie myszkaminnie

May 09 2019

bleufi
1519 5585
Reposted fromrosejalea rosejalea viadzony dzony

May 08 2019

bleufi
8687 4767 500
Reposted fromsoftboi softboi viaciarka ciarka
bleufi
1403 ff9a 500
:O !!!! Ojaaa
Reposted fromhormeza hormeza viaiammistake iammistake
bleufi
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viaPolina Polina

May 06 2019

1519 4126 500

Isabelle Adjani photographed by Jean-Claude Deutsch, 1973.

Reposted fromerial erial viakomplikacja komplikacja

May 05 2019

bleufi
8960 6511 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianowaczi nowaczi
bleufi
Znacie takich ludzi, z którymi nie widzieliście się całe wieki, a kiedy znowu się spotykacie, czujecie, jakbyście się w ogóle nie rozstawali? Trzymajcie się ich.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadoope doope

April 30 2019

bleufi

Ja się przed Panem,
proszę Pana,
do naga rozebrałam.

I bez żadnej z masek,
wyprostowana,
z każdą ze swych blizn
przed Panem stałam.

Rozpinałam powoli
guziki strachu i rozczarowania.
Rozwiązywałam starannie
supełki zdradzonego zaufania.

Patrzył Pan na mnie
z niedowierzaniem -
bo któż na tyle ran zadanych
patrzyłby z pożądaniem?

Na nagie ramiona
gorycz wraz z włosami rozpuściłam.
Na nagich piersiach
ogół marzeń straconych utuliłam.

Ja się przed Panem,
proszę Pana,
do naga rozebrałam.

Ujrzał Pan wszystko:
to, czego chciałam,
tych, których kochałam,
to, czego się wstydziłam
i tych, za którymi tęskniłam.

I stoję przed Panem
nieco zrezygnowana -
bo jak po tym wszystkim
uwierzyć mam w Pana?

W szczerą chęć i oddanie,
Pana troskę,
pańskie zainteresowanie,
a przede wszystkim -
w to, że Pan ze mną zostanie?

— Biedrzycka
bleufi
Jak to się stało, że dopiero teraz, wczoraj wieczorem, w nocy,
przeniknęła mnie tak ostro myśl, że to wszystko co się ze mną dzieje
jest niepojęte dla mojego umysłu.
Nie pojmuję życia, nie pojmuję śmierci,
nie panuję nad swoimi snami, nie potrafię powiedzieć
co jest mną, a co nie jest
i pobudki moich działań są dla mnie tajemnicze.
Z przeszłości nie da się ułożyć nic składnego,
wybór tylko z pozoru należał do mnie.
Rzucona między potrzebę stałości
a chęć przekraczania tego co mi znane,
na przemian z bólem, to znów z ciekawą ochotą
odrywałam się od tego co zastane,
raz w gwałtownych smutkach,
to znów w przekonaniu, że idę za wyznaczonym mi losem.

Samotność tylekroć błogosławiona kiedy zdobywana z trudem,
narzucona na zawsze stała się brzemieniem,
które gasi nawet radość oczu. Gdzie jest łaska zachwytu?
Pełne oddania uniesienie?
— Julia Hartwig
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viaciarka ciarka

April 27 2019

bleufi
Jak powiedzieć komuś, że był ktoś, kogo się kochało bardziej?
— Kasia Bulicz-Kasprzak - "Nie licząc kota"

April 24 2019

bleufi
8965 d2a8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl