Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2017

bleufi
Poczołgałam się z powrotem do łóżka i naciągnęłam prześcieradło na głowę. Ponieważ jednak przepuszczało światło, wtuliłam twarz w poduszkę, żeby stworzyć złudzenie, że jest noc. Zastanawiałam się nad tym, czy nie należałoby może wstać, ale nie mogłam znaleźć żadnego powodu. Nic na mnie nie czekało.
— Sylvia Plath, Szklany klosz
Reposted fromhisteryczna histeryczna viaMerrry98 Merrry98
Pokonuj złych ludzi swym opanowaniem. Nie daj się im wyprowadzić z równowagi. Jeśli są złośliwi, nie bądź złośliwy w zamian. Jeśli wściekły pies ugryzie cię, a ty ugryziesz go w odwecie, sam staniesz się psem.
— Budda Siakjamuni, The Amitabha Sutra, Dharma Realm Buddhas Association, San Francisco 1974
(via wzruszenia)
bleufi
Oparzyłam sobie dzisiaj język herbatą żeby coś poczuć.
Żeby sprawdzić czy dalej jestem w stanie coś czuć.
— autopsja
Reposted bygive--me--lovetobecontinuedsmokingtimeschokoladehimmel2708worthit

October 26 2017

3773 82e8 500
Reposted fromerithe erithe vianieobecnosc nieobecnosc

October 03 2017

bleufi
Okrywała go szczelnie kołdrą, żeby nie było mu zimno. Czasami wyrywało go to ze snu, otwierał oczy, przytulał ją i całował. A potem brał w dłonie jej zawsze zimne stopy. I tak często zasypiali. Bo bardzo dbali, aby żadnemu z nich nie było zimno. Ani w łóżku, ani w sercu."
— Janusz L. Wiśniewski, 'Zespoły Napięć'
Reposted frommajamil majamil vianowaczi nowaczi

September 26 2017

bleufi
8138 5561
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viablueberries blueberries
bleufi
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheartbreak heartbreak

September 24 2017

September 01 2017

bleufi
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viaaanetaxx aanetaxx
8877 b38f 500

August 17 2017

bleufi
Wyszłabym teraz i zapaliła. I gdzieś wyjechała. I może nie wróciła.
Reposted fromafterthat afterthat viajethra jethra

July 21 2017

6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viaapanas apanas
bleufi
8591 e9f5
Reposted fromvandalize vandalize viaoll oll
bleufi
4983 5ed2 500
SZIMPLA, BUDAPEST 2017

July 08 2017

bleufi

July 05 2017

8514 209a
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin

June 03 2017

bleufi
Trafił swój na swego
i dobrze im tak.
No, dobrze im tak, niech się całują,
a przechodniom co do tego?

Trafił swój na swego,
nie obchodzi ich nikt.
Opierunek i wikt
zamienili na poezję u Dantego.

Wyłączyli telefon,
nie poznają znajomych,
tak się cieszą i cieszą,
jakby to był ich pomysł.

Trafił swój na swego,
i dobrze im tak,
i w grudniu śpiewa im ptak,
w oczach tańczy im świat.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

May 14 2017

bleufi
6183 bd73
Reposted fromcasanovared casanovared viaazazel azazel

May 09 2017

bleufi
2172 79a5 500
Reposted fromdooomiiin dooomiiin viaPokobiecemu Pokobiecemu

April 23 2017

bleufi
6664 272d
Reposted fromkortes kortes viaSzaszasza Szaszasza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl